TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Tájékoztatás a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve az 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés) igénybevételéről a következő módon rendelkezik

Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:

 • a 2018/2019. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
 • a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.


Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (138.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2018. évben 119.301 Ft)

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

 • gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
 • utógondozói ellátásban részesül.

4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.


Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

 • akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
 • tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él , valamint
 • akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.

A szükséges formanyomtatványok beszerezhetők:

 • a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
  munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken 7.20 – 14.00-ig
 • a nyomtatvány letölthető:
  Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
  www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon:

49/548-382 illetve 49/548-328

A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos

A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).