TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Ajánlatkérés - Különféle konyhai eszközök, gépek, berendezések, rozsdamentes konyhai bútorok szállítása 2019.

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., (a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:
„Különféle konyhai eszközök, gépek, berendezések, rozsdamentes konyhai bútorok szállítása 2019.”

pdfAjánlattételi felhívás

docAjánlattételi felhívás

doc1. sz. melléklet

docx2. sz. melléklet

doc3. sz. melléklet

xls4. sz. melléklet

doc5. sz. melléklet

pdfTájékoztatás a beszerzés eredményéről