TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Ajánlatkérés - Klímaberendezések 2021. évi időszakos karbantartása

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., (a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:
„TIK kezelésében lévő épületekben működő klímaberendezések 2021. évi időszakos karbantartása”

pdfAjánlattételi felhívás

docAjánlattételi felhívás

pdfKiegészítő tájékoztatás

doc1. sz. melléklet

docx2. sz. melléklet

xls3. sz. melléklet

doc4. sz. melléklet

doc5. sz. melléklet

doc6. sz. melléklet

pdfTájékoztatás a beszerzés eredményéről